Kontraindikace

PRIMÁRNÍ
Povrchový nebo hluboký zánět žil na dolních končetinách kdykoli v anamnéze
Nádorové onemocnění kdykoli v anamnéze
Trombóza kdykoliv v anamnéze
Srdeční infarkt a mozková cévní příhoda (mozkový infarkt) kdykoli v anamnéze
Lymfedém dolních končetin
Jakákoliv nedostatečnost jaterní, ledvinová a srdeční
Jakékoliv zánětlivé onemocnění
Cukrovka
Hemoroidy

SEKUNDÁRNÍ
Vysoký krevní tlak: dekompenzovaný (je-li kompenzováno léky – je možno)
Chronická žilní insuficience (nedostatečnost)

I. stupeň – Venektázie (roztažená žíla, metličky) – DOPORUČUJE SE
II. stupeň – Varixy – NEDOPORUČUJE SE, záleží na rozsahu – nutná konzultace s lékařem
III. stupeň – Hyperpigmentace, exematická dermatitida, ZAKÁZÁNO
IV. stupeň – Bércové vředy – ZAKÁZÁNO